Medyum Ledun Hoca Denizli

Ledün İlminin Dereceleri

İlmi Ledün’ün Dereceleri

“Emîr Sultân Hazretleri, ledünnî ilmine sahipti. Bu ilim, 72 derecedir. İlk derecesinden olan, bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca (da) kumların sayısını bilir.”

x

Check Also

İlm-i Ledun

Türkçede kat, huzur, nezd sözcükleriyle karşılamaya çalıştığımız, bir mânâda “ınde” lafzının da müteradifi sayılan “ledün” ...