Medyum Ledun Hoca Denizli

Tılsımlar

Tılsımların etkisini ortadan kaldıran dualar nelerdir?

Tılsımın etkisini ortadan kaldıran en etkili dualar Kuran sureleri ile okunan büyü bozma dualarıdır. Hz. Muhammed döneminden beri büyü bozma duası hükmünde okunan dualar Felak ve Nas surelerinin okunması ile niyaz edilmektedir. Bu iki surenin konusu da zaten şer güçlerden korunup Allah’a sığınmadır. Duanın okunması sırasında önce besmele çekilir, ardından Felak suresi okunur ve en sonunda Nas suresi okunarak “amin” ...

Devamını Oku »

İslam tılsım konusuna nasıl bakmaktadır?

Tılsım, her şeyden önce meşru olmayan yollarla kadere ve insanlara müdahale aracıdır. Bu nedenle İslam dini tılsım yapılmasına, taşınmasına veya bu tarz uygulamalardan medet umulmasına karşıdır. Kuran’da çok açık bir dille her türlü büyü ve tılsım yasaklanmıştır. Bu hususta Hz. Muhammed’in de pek çok hadisi vardır. İslam alimleri de büyüyü 7 büyük günahtan biri kabul etmişlerdir.

Devamını Oku »

Tılsımlı aile kavramı ne demektir?

Kimi kültürlerde bazı ailelerin tılsımlı bireylerden oluştuğuna inanılmaktadır. Bu inanışa göre ailenin doğan her yeni bireyi de bu tılsımlı özelliklere sahip olmaktadır. Hastalıkları iyileştirmek, cinleri kovmak, gelecekten haber vermek, zamanı ve mekanı aşarak farklı alemlerde seyahat etmek gibi olağanüstü özellikleri olduğuna inanılan ailelerdir. Neredeyse tüm toplumlarda bu tarzda insanların olduğuna inanılmış, bu insanlar çok fazla itibar görmüş ve kimi dönemlerde ...

Devamını Oku »

Yaygın biçimde kullanılan tılsım türleri nelerdir?

Yüzlerce farklı tılsım türüne rastlamak mümkündür. Kültürden kültüre ve çağdan çağa tılsımların kullanımında da farklılıklar görülmektedir. Buna karşın tüm dünyada yaygın biçimde kullanılan tılsımlara dair genel bir liste vermek de mümkündür. Tarih boyunca en sık kullanılan tılsım türleri şunlardır: Kilit ve anahtarla yapılan tılsımlar ( Daha çok kısmet açmak veya kapatmak üzere başvurulan tılsımlardır) Bir eşyanın mezarlık alanına gömülmesi ile ...

Devamını Oku »

Tılsım olarak kullanılan eşyalar nelerdir?

Tılsım olarak yaygın biçimde kullanılan eşyalar şunlardır: Boynuz Kağıt (vefkler veya muskalar) Tırnak Kimi kimyasal karışımlar İğneler Aynalar Saç telleri Sabun Kemik parçaları Çakıl taşları Gümüş süs eşyaları   İnsanlar tarafından hiçbir işleme maruz kalmadıkları halde “kendiliğinden tılsım özelliği gösteren varlıklar” ın bazıları ise sarımsak, fesleğen, kekik ve deniz kabuklarıdır.

Devamını Oku »

Tılsım ilk defa ne zaman ve nerede kullanılmıştır?

Tılsımın ilk defa Hz. Musa zamanında Mısır firavunlarının saraylarında kullanıldığı ifade edilmektedir. Sonraki çağlarda Hristiyanlık’ın bazı mezheplerinde tılsımın yaygın biçimde kullanıldığına tanık olunmuştur. İslam dünyasında da havas ilmi ile uğraşan kişiler sık sık tılsıma başvurmuştur.   Ancak tılsımın en yaygın kullanıldığı toplum hiç şüphesiz ki Yahudi toplumudur. Günümüzde dahi Yahudi toplumunda tılsımlar önemli yer tutmaktadır.

Devamını Oku »

Tılsım ne demektir, tılsım kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Tılsım, büyük etkilere sahip her türlü olağanüstü varlığa verilen isimdir. Arapça bir kelime olup “olağanüstü özellikler gösteren eşya veya insan” anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarda “büyü”, “sihir” ve “cinler taifesi” anlamlarında da kullanılmaktadır. Tılsım genel anlamda bir eşyanın karşılığı olarak kullanılsa da kişiler, sözler ve soyut varlıkların da tılsımlı olabileceği eski el yazması kitaplarda geçmektedir. Tılsım, olumsuz durumlara neden olan şer ...

Devamını Oku »