Medyum Ledun Hoca Denizli

Medyum Manset

Esma ‘ül Hüsna Anlamları ve zikir Sayıları

Allah – 66   O’nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır. Er Rahman – 298   Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir. Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek ...

Devamını Oku »

Kur’an ile tedavi olmanın delilleri

”Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz. Lakin haramla tedavi olmayınız.” (Ebû Dâvûd, C.4. H.no:3874) “İlacın en hayırlısı Kur’an’dır.” (İbn-i Mâce, C.9. H.no:3533) Esma binti Umeys: “Ey Allah’ın Resûlü! Cafer’in çocuklarına nazar değiyor. Onlara şifa dileğiyle okutayım mı?” Resûlullah (s.a.v.); ‘Evet, şayet kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu ...

Devamını Oku »

Ebced ilmi nedir?

“Ebced” kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir. Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de adıdır. Yani ebced, eski alfabeye verilen addır. “Abcad, ebicad, ebiced ve abucad” da denmesine rağmen tutunmuş şekli ebced dir. 8 anlamsız kelime soldan sağa doğ- ru şöyle sıralanır: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, ...

Devamını Oku »

Nasih ilmi nedir?

Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen şeyin yerine başka birinin konulması veya konulmaması, nakletme, kaldırma, hükümsüz kılma, istinsah etme, değiştirme, tahvil etmedir. Nesehe fiilinin mastarıdır. Nesh kelimesinin bu manalardan hangisinde hakikat, hangilerinde mecaz olduğu konusu ihtilaflıdır. Bazı ilim adamları “izale ve iptal etme” manasında hakikat, diğerlerinde mecaz olduğunu söylemektedirler. Şer’i manası: Bir nassın hükmünün ya ...

Devamını Oku »

Cin Musallatları ve Çözümleri

Cinler, insan vücudunda daha çok kasıklarda saklanırlar. Sırasıyla ensede, diz kapak altlarında ve sol kol altında. (Çünkü sağ tarafta hayra yönelik amellerimizi yazan melek vardır. Oraya gelemezler.) Beden sahibini bazen ateşlendirirler, bazen sol kolu uyuştururlar ve ağrı verirler. O ağrıyı dumanla verirler. Genelde sabah kalkınca sol kolda uyuşukluk olur. Kişinin sol tarafında bulunmalarının asıl sebebi, kalbin orada bulunması ve kişiyi ...

Devamını Oku »

Kur’an’dan Dua Örnekleri

Sonsuz güç ve şefkat sahibi olan Allah, insanlar için bir yardımcı, destekleyici, koruyucu ve kollayıcıdır. O bize bizden yakın olan, dua ve isteklerimizi karşılayandır. Ona hangi dilde ve ne şekilde dua edersek edelim, o bizi duyar ve dualarımızı kabul eder. O güçsüzlerin, çaresizlerin yardımcısı ve en büyük dostudur. Yüce Rabb’imiz Kur’an’da dua örnekleri sunarak bize nasıl dua edeceğimizi öğretmektedir. Bunlardan ...

Devamını Oku »

Cin Çağırma hakkında

Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar fakat bunların hepsi birbirinden farklıdır. Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, kimileri de onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etmeyle ilgilenir. İslam dinine göre ruh çağırma günahtır ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır. Dinlere göre Hüddam, farklılık gösterir. Hıristiyan ...

Devamını Oku »

Havas İlminin Şartları

Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki; İSLAM’A VE KURAN-I KERİM’E VE PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’E (s.a.v) İMAN NURUNDAN, İRFANDAN UZAKLAŞMIŞ, ALLAH C.C DOSTLARININ ÖNEMİNİ BİLMEYEN TASAVVUFU BİR FELSEFE OLARAK GÖREN, HER ŞEYİ MADDE PLANINDA GÖRÜP ONA GÖRE ÖLÇÜP BİÇMEYE ÇALIŞAN DOĞULU VE BATILI MÜSTEŞRİKLERİN VE FELSEFECİ ...

Devamını Oku »

Ledün İlmi Nedir?

İlm-i ledün veya ledünnî ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim, gayb ve mârifet ilmidir. Allah, âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki: “Orada, kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünnî ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır’ı) buldular.” (Kehf sûresi: 65) Hem Salebî’nin hem de İmâm-ı Rabbânî’nin ifâde ettikleri gibi, Hızır aleyhisselâm, güzel ahlâk ...

Devamını Oku »

Cinlerin İnsanlara Zararları

Cinlerin insanlara zarar vermeleri mümkündür ancak bu zarar filmlerde geçen çarpılma ve benzerleri gibi değildir. Bu güne kadar binlerce insan biyolojik hastalıklarını cinlerin yaptığını zannedip hocalara koşmuştur. Yüz felci geçirip ağzı yamulanlar “beni cin çarptı” demektedir. Bu inanış yüzyıllardır süregelmektedir. Ancak cinler insan vücuduna girip yer edinebilirler. İnsan vücuduna giren bir cin eklemler aracılığıyla bazı yamulmalara sebebiyet verebilir. Bu çok ...

Devamını Oku »