Medyum Ledun Hoca Denizli

Medyum

Medyum Dedektifler

Önbilgi: Kristal küreler ve kartlar, mistikler ve kahinler, şamanlar ve büyücüler, hepsi de suç olaylarını çözmeye çalışmışlardır. Günümüzde ise verileri hızla doğrulamamızı sağlayan DNA araştırması ve bilgisayar gibi teknik ve teknolojilere sahibiz. Öyle de olsa, hala o eski ustalara yer var. Tabii farklı adlar altında. Çoğu insan, onların güçlerinden kuşkuludur. Ama polis, önem vermektedir. Bu insanlar, medyum dedektiflerdir. Mavi His ...

Devamını Oku »

Biyoenerji Nedir?

Sayısını bilemediğimiz kadar enerji kanalları vardır. Hepsi aynı frekans ve yoğunluktadır. Evrende her birinin işlevi aynıdır. Burçlar bile sadece ışınlar gösterdiği halde her biri ayrı kalitede manalar  taşır. Bize yansıması, bizim programımıza göre ayrı açılımdadır. Hatta planetlerin seyrine göre yıi,gün ve saate göre etkisi değişir. Spektrumun en alt ucu dünyamız (bize göre) en üstteki uçtan sürekli beslenir.  Bu kanallarda çok ...

Devamını Oku »

Parapsikoloji nedir?

PARAPSİKOLOJİ, PSİ ve MODERN DÜNYA GÖRÜŞÜ Genelde modern bilimin, son yüzyıllardaki felsefi düşünüş üstünde büyük etkisi olmuştur ve bu durum 20. yy için de geçerlidir. Bu yüzyılın ilk başlarında bazı felsefe gruplarının, fenomenoloji, varoluşçuluk ve analitik felsefe gibi kendilerini bilimden ayırmak isteyen hareketlerin egemenliğine girmesine karşın, bütününde felsefi düşünce; bilimsel keşiflerin ve teorilerin etkileriyle büyük ölçüde değişime uğramıştır. Bu sadece ...

Devamını Oku »

Durugörü Nedir ?

En basit tanımıyla Durugörü: Beş duyunun dışında, eşyaları,  olayları ve düşünceleri algılama ve görmedir. Ruhsal görü adı  da verilen bu yetenek, duyular dışı algılamalar içinde  üzerinde en fazla araştırma yapılan yeteneklerimizden  biridir. Beş duyu organlarımızdan biri olan gözler, bu algılamada fonksiyon görmezler. İki kaşın arasında; gözler genellikle kapalıyken ya da her hangi bir objeye konsantre edildiği bir sırada adeta televizyon ...

Devamını Oku »

Fal falcılık hakkında

Gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yollar. Baht, uğur ve talihi anlamak için  birtakım garip yollara başvurma, atılan boncuk ve baklaya, tesadüfen açılan bir kitabın bir satırına, koyunun kürek  kemiğine kahve fincanına vb. şeylere bakıp bunlardan anlam  çıkarma işi. Gelecekte olacak şeyleri anlamak maksadıyla  yapılan eylemler hakkında kullanılan bir tabir. “Kamûs-u  Osmanî`de: “Kısa fikirlilerin ümid ettikleri bir ...

Devamını Oku »

Zararlı medyum hoca sihirbaz

İbn-i Mesud (r.a.); “Kim sihirbaza, Araf’a ve kâhine gider ve onların sözlerini tasdik ederse Muhammed’e (s.a.v.) indirileni inkar etmiş olur.”   Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Kuş uçmasını uğura ve uğursuzluğa yoranlar, gaybı bildiğini iddia edenler, kahine gidenler, sihir yapanlar veya sihre başvuranlar, yanut kahine gidip sözünü tasdik edenler Muhammed’e (s.a.v.) indirileni (Kur’an-ı) inkâr etmiş olur.”     SİHİRBAZ ŞEYTAN İLE ...

Devamını Oku »

Batıl İnançlar

İlk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir.

Devamını Oku »

Medyumluk Nedir

İnsan sadece fizik yapıya sahip bir beden değildir. Aynı zamanda ruhsal yönü olan bir varlık olması nedeniyle bir çok beden içerir. Bunlar en incesinden en yoğununa kadar bir diziliş sürdürür.

Devamını Oku »

Medyumluk Hissiyatı

Medyumluk hissiyatı en anlaşılır şekli ile cinlerle insanlar arasındaki iletişimi kurabilen kişilere verilen genel bir isimdir.Medyum denilince halk arasında ilk akla gelen düşünce falcı,büyücü,gelecekten haber veren kimselerdir fakat bu düşünce tamamen yanlıştır.

Devamını Oku »

Dünyanın Medyuluğa Bakışı

Bu çalışmalar temelde telepati, hipnoz, manyetizma, duru görü, duru işiti, telekinezi gibi normal üstü oluşumların insan bedeninde nasıl meydana geldiğini araştırmak üzere doğmuştur.

Devamını Oku »