Medyum Ledun Hoca Denizli

Havas

Esma ‘ül Hüsna Anlamları ve zikir Sayıları

Allah – 66   O’nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır. Er Rahman – 298   Yarattığı bütün canlılara nimetler veren, bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir. Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek ...

Devamını Oku »

Esma’ül Hüsna Çalışması

Bilindiği gibi Allah’ın(CC) güzel isimleri (Esma-ül Hüsna)’sı vardır. Bu husus Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (CC) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır(CC) En güzel isimler(Esma-ül Hüsna) O’na mahsustur”“De ki ister Allah(CC) diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na mahsustur”“Allah(CC) kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur” ...

Devamını Oku »

Kur’an ile tedavi olmanın delilleri

”Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Tedavi olunuz. Lakin haramla tedavi olmayınız.” (Ebû Dâvûd, C.4. H.no:3874) “İlacın en hayırlısı Kur’an’dır.” (İbn-i Mâce, C.9. H.no:3533) Esma binti Umeys: “Ey Allah’ın Resûlü! Cafer’in çocuklarına nazar değiyor. Onlara şifa dileğiyle okutayım mı?” Resûlullah (s.a.v.); ‘Evet, şayet kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu ...

Devamını Oku »

Ebced ilmi nedir?

“Ebced” kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir. Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de adıdır. Yani ebced, eski alfabeye verilen addır. “Abcad, ebicad, ebiced ve abucad” da denmesine rağmen tutunmuş şekli ebced dir. 8 anlamsız kelime soldan sağa doğ- ru şöyle sıralanır: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, ...

Devamını Oku »

Nasih ilmi nedir?

Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen şeyin yerine başka birinin konulması veya konulmaması, nakletme, kaldırma, hükümsüz kılma, istinsah etme, değiştirme, tahvil etmedir. Nesehe fiilinin mastarıdır. Nesh kelimesinin bu manalardan hangisinde hakikat, hangilerinde mecaz olduğu konusu ihtilaflıdır. Bazı ilim adamları “izale ve iptal etme” manasında hakikat, diğerlerinde mecaz olduğunu söylemektedirler. Şer’i manası: Bir nassın hükmünün ya ...

Devamını Oku »

Havvas İlmi Nedir?

Havvas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu değildir. Çünkü bu ilmin konusunun özünde Allah’ın takdiri ile bilinen veya bilinmeyen ...

Devamını Oku »

Havass-i Selime

Çevre ve nesnelerden gelen uyarıları doğru algılayan duygular. Havâs-ı hamse (beş duyu) ve Havâs-ı hamse-i zâhire (beş dış duyu) da denir. Havâs; müdrike (anlama, algılama yetisi) anlamına gelen hasse kelimesinin çoğuludur. İslâm kelâmcıları ile filozoflarına göre belli başlı beş dış duyu vardır. Bunlar samîa (duyma), basîra (görme), şamme (koklama), zâika (tatma) ve lâmise (dokunma) duyularıdır. Bu duyular kulak, göz, burun, ...

Devamını Oku »

Havas’ın Orucu

“Havâs”ın orucu ; varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan Hak’kı fark etmek ve kavramak suretiyle; “Allah” dışında bir varlık, “Allah”ın tasarrufu dışında tasarruf görmekten “imsak”tır. “Oruç”lu kişi, senden bir fiil gördüğünde bu fiili senden bilirse, onun orucu bozulmuştur!. Ama bu havas için geçerli, bizim için değil. Bizimle alâkası yok bu olayın. Ebrâr denilen ve Havâs durumunda olan Allah’a ermeyi dileyen, nefsi ...

Devamını Oku »

Havas’ın Alanı

Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu değildir. Bu ilimlerin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ...

Devamını Oku »

Havas İlminin Şartları

Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki; İSLAM’A VE KURAN-I KERİM’E VE PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’E (s.a.v) İMAN NURUNDAN, İRFANDAN UZAKLAŞMIŞ, ALLAH C.C DOSTLARININ ÖNEMİNİ BİLMEYEN TASAVVUFU BİR FELSEFE OLARAK GÖREN, HER ŞEYİ MADDE PLANINDA GÖRÜP ONA GÖRE ÖLÇÜP BİÇMEYE ÇALIŞAN DOĞULU VE BATILI MÜSTEŞRİKLERİN VE FELSEFECİ ...

Devamını Oku »