Medyum Ledun Hoca Denizli

Esma’ül Hüsna Çalışması

Bilindiği gibi Allah’ın(CC) güzel isimleri (Esma-ül Hüsna)’sı vardır. Bu husus Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli ayetlerle belirtilmiştir. Allah, (CC) yüce zatını bizlere tanıtırken ayetlerinde şöyle buyurmaktadır.“O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır(CC) En güzel isimler(Esma-ül Hüsna) O’na mahsustur”“De ki ister Allah(CC) diye, ister Rahman diye Dua edin. Çünkü en güzel isimler O’na mahsustur”“Allah(CC) kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur”

Meşhur hadis kitaplarında.“Şüphesiz Allah’ın(CC) 99 ismi vardır, kim bunları ezberleyip manasını düşünerek sonuna kadar sayarsa cennete girer”Hadisiyle Allah’ın(CC) 99 ismi olduğunu anlıyoruz.

Allah’ın(CC) isimlerinin her birinin sözlük anlamı vardır. Bu isimler Allah’ın(CC) kudretinin değişik şekillerde tecellilerinin isimleridir. Müslümanlar Allah’tan(CC) bir dilekte bulunacakları zaman veya dua edecekleri zaman genellikle Allah’ın(CC) isimlerinden bazıları ile dilekte bulunurlar ve dua ederler. Örneğin bol rızık istemek için O’nun Rezzak olduğunu, günahlarını affetmesini diledikleri zaman O’nun Rahim, Gafur ve Afuv olduğunu vurgularlar; çok bunaldıklarında O’nun Vasi’ ismiyle kendilerine ferahlık vermesini isterler. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Sözlük anlamları dışında Esma-ül Hüsna’nın her birinin ayrı bir özelliği vardır. Bazı dileklerin ve istenilen şeylerin yerine gelmesi, duaların kabul edilmesi için, ya da bazı sıkıntıların gitmesi, hastalıkların geçmesi ve buna benzer hususlar için Allah’ın(CC) bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerekir. İşte buna Esma-ül Hüsna’nın Havassı (hususiyetleri, özellikleri) denirBunlardan yola çıkarak İslam Alimleri ve Mutasavvıflar bu konu üzerinde eserler yazmışlardır, bunlardan biri de Osmanlı ilim adamı, mutasavvıf yazar Bayramiyye Tarikatı Şeyhi İbni İsa-yı Saruhani’dir.Kitapta her ismin günün hangi saatinde kaç defa okunacağı belirtilmiştir. Aşağıda 3’lü vefklerini verdiğimiz Esmaları kurallarına göre yaptıktan sonra o Esmayı saatinde ve gününde sayısınca okursanız Allah’ın(CC) izni ile başarı kaçınılmazdır.

Okunan Esma-ül Hüsna’ların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır.

En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu tabloda harfler yine Ebced sırasına göre dizilmiştir, sayısal değerler verilirken, Ebced değerlerinin Arapça yazılışlarının harflerinin sayısal değerleri toplamı alınmıştır. Örneğin Elif – Ehad, Be – İsneyn, Cim – Selesa gibi.

Uygulama şöyledir, seçilen isimin değeri aşağıdaki en büyük Ebced tablosuyla hesaplanır, bulunan değerin devamlı olarak bir kalana kadar yarısı alınır ve tümü toplanır ve adedi kadar okunur.Bu işlem bütün Esmalara uygulanabilir. Sayının 2’ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur. Sayı bölündüğü zaman bir fazlası alınır diğer bölünmelerde bir eksiği alınır ve böylece bir kalana kadar yarılanır.

İsmi okunmak istenirse  +  +  +  Toplam : 697 dir.

697348 Yarısını ekleyelim ve devam edelim17487442211531 Bütün adetlerin toplamı : 1392 türEl Rezzak İsmi 1392 defa okunursa isim daha tesirli olur.

GÜNEŞ : Allah, El Rahmanu, El Rahimu El Meliku, El Selamu, El Haliku, El Bariu, El Basitu, El Rafiu, El Muizzu, El Basiru, El Hakemu, El Adlu, El Gafuru, El Aliyyu, El Hafizu, El Mukitu, El Celilu, El Baisu, El Muhsi, El Hayyu, El Kadiru, El Muktediru, El Evvelu, El Vali, El Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, El Ganiyyu, El Maniu, El Nuru, El Hadiu, El Bakiu, El Reşidu, El Saburu.

JÜPİTER : El Kudüsu, El Müheyminu, El Mutekebbiru, El Kahharu, El Alimu, El Kabidu, El Semiu, El Kebiru, El Mucibu, El Şehidu, El Hamidu, El Mubdiu, El Kayyumu, El Samedu, El Tevvabu ,El Muksitu, El Camiu, El Bediu

VENÜS : El Muminu, El Gaffaru, El Vehhabu, El Rezzaku, El Latifu, El Şekuru, El Hasibu, El Kerimu, El rakibu, El Mecidu, El Vekilu, El Metinu, El Muhyi, El Macidu, El Berru, El Muğni, El Varisu.

MARS : El Azizu, El Cebbaru, El Muzillu, El Kavi, El Veliyyu, El Mumitu, El Vahidu, El Ehadu, El Ahiru, El Muntakimu, El Darru.

AY : El Musavviru, El Habiru, El Vasiu, El Hakimu, El Vedudu, El Batinu.

MERKÜR : El Fettahu, El Azimu, El Muidu, El Raufu,Malik el Mülk.

SATÜRN : El Hafizu, El Halimu, El Vacidu, El Mukaddimu, El Muahhiru, El Zahiru, El Muteali, El Nuru.

x

Check Also

Nasih ilmi nedir?

Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, ibtal ve yok etme; izale edilen şeyin yerine başka birinin ...