Medyum Ledun Hoca Denizli

Cinlerin Akıl ve Dinleri

Cinler akıl itibariyle insanlardan daha zayıftırlar. Akıl zayıflıklarını onlara verilen hız ile kapatabilirler. İnsanlar gibi düşünceye sahip olmasalar da onlara has bazı haller cinleri insanlardan ayrı kılar.

Onların da içinde sosyal hayat mevcut olduğu için aynı insanlar gibi çalışkan ve akıllıları veya tembel ve zayıfları vardır. Cinler akıl olarak zayıf olsalar da akıl sahibi oldukları için Allah’a kulluk görevine aynı insanlar gibi tabidirler. Ancak cinler içerisinde de insanlarda olduğu gibi din ayrımları vardır. İnsanlar gibi Müslüman veya diğer dinlere bağlı olanları veya ateist olanları vardır.

İslam öncesinde birçok inanışta cinler geçmektedir. Bunlardan bazıları; Yunan inancında Daimon, Germen kültüründe Elf, Slav kültüründe Rusalkas, Zerdüşt inancında Davalar, Hinduizm de Narakalar, Buduizm inancında Mara, eski Çin’de kuei-shen, eski Japonya’da Oni ile Tengu ve birçok eski din ve inanışta yer edinmişlerdir.

“Hani cinlerden bir gurubu, Kur’an’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur’an’ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) “Susun” demişler, Kur’an’ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun..” (Ahkaf, 29-30-31)

Ayette bildirildiği üzere cinler Peygamber Efendimizden (sav) Kuran-ı Kerim dinlemişler ve bunu kavimlerine aktarmışlardır. Peygamber Efendimiz (SAV) ins ve cinlerin peygamberi idi, bu sebeple tebliğ görevini cinler içinde yapmıştır ve Peygamber Efendimizin (sav) daveti üzerine birçok cin kavmi Müslümanlığı seçmiştir. Bu husus hadisler ile de sabittir.

x

Check Also

Cinlerin Şekilleri ve Zararları

Cin insana zarar verir mi, insan şekline girebilir mi? Zararından korunmak için ne yapmalı? Tam ...